Traumer


Traumer kan være psykiske såvel som fysiske og kan være nye såvel som gamle, erindret såvel som fortrængte. Uanset skaber traumer begrænsninger i vores liv- vold i hjemmet, misbrug, afhængighed, forældre der havde vanskeligt ved at give dig følelsen af sikkerhed, en forælder der måske var psykisk syge, havde et misbrug eller som af anden årsag ikke formåede at give dig den kærlighed og tryghed du som barn havde brug for.


Relationelle udfordringer i voksenlivet, handler ofte om et usikkert tilknytningsmønster skabt tidligt i livet og indtil vi vælger at se nærmere på det, vil vi som oftest gentage de samme uhensigtsmæssige relationelle erfaringer.Traumer i barndommen håndteres ofte ikke, enten fordi vi som de voksne omsorgsgivere ikke ser det der er traumatisk for barnet eller fordi vi ikke ønsker/magter at forholde os til den del af problematikken der vedrører os selv.


Ny hjerneforskning viser at børn opfatter og bearbejder oplevelser anderledes end vi gør som voksne. At være bevidst om dette giver mulighed for at forstå barnets reaktioner bedre.


Relationelle udfordringer i voksenlivet, handler ofte om et usikkert tilknytningsmønster skabt tidligt i livet og indtil vi vælger at se nærmere på det, vil vi som oftest gentage de samme uhensigtsmæssige relationelle erfaringer.

2022